CCBuilds stödverktyg – så här kommer du igång

Denna utbildning är riktad mot er som vill introducera och implementera CCBuilds digitala återbruksstöd inom er organisation eller i specifika projekt. Fokus ligger på att motivera, informera och utbilda era medarbetare i hur ni kan använda CCBuilds digitala återbruksstöd inom era verksamheter. Största delen ligger på att demonstrera det digitala återbruksstödet, med möjlighet att testa och följa upp.

Utbildningen är praktiskt inriktad och syftet är att denna ska hjälpa era medarbetare att komma igång med CCBuilds digitala stöd för återbruk. Utbildningen är uppdelad i två digitala träffar, där både förarbete och arbete mellan träffarna rekommenderas för att er organisation/medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Den första träffen innehåller ett inledande kunskapspass som omfattar övergripande förståelse för och motiv till varför digitala stödsystem behövs för att få till ett ökat återbruk. Därefter demonstreras de olika delarna i CCBuilds återbruksstöd: produktbanken, marknadsplatsen, värdeanalysen och inventerings-app. Möjlighet till kortare frågor och diskussion ges.

Inför första träffen får deltagarna ut en instruktion kring vilka förberedelser som krävs för att få ut så mycket som möjligt. Efter första träffen får deltagarna ett antal övningsuppgifter som ska genomföras inför den andra träffen.

På den andra träffen fokuserar vi på de frågor och funderingar som uppstått sedan första träffen när deltagarna genomfört övningar i återbruksstödet. Avslutningsvis hålls en övergripande diskussion hur er organisation ska/kan använda stödet mer effektivt i er verksamhet.

Utbildningen riktar sig främst till de som arbetar eller kommer arbeta med återbruksprojekt. Även medarbetare på chefsnivå, eller mer strategisk nivå kan med fördel delta för att orientera sig i vad återbruksstödet kan göra för organisationen, samt hur det kan användas för att följa upp mål och nyckeltal relaterat till återbruk.

Utbildningen är uppdelad i två digitala träffar à 1 timme. Maximalt 20 deltagare på de digitala träffarna rekommenderas.

Övningar kan anpassas efter just era förutsättningar.

Kostnad

Utbildningen kan beställas för din organisation som då förfogar över alla utbildningsplatserna. Denna utbildning debiteras med 25 000 kr exkl. moms.

Vi ger även utbildningar där ni kan anmäla er individuellt till denna kurs. Se IVL:s kalendarium Öppnas i nytt fönster. för aktuella datum.

Om önskemål finns kan utbildningen ske fysiskt på plats och då tillkommer särskild ersättning för kostnader som uppkommer kring detta, så som resor, restid och logi.

Fler utbildningar i cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. Samverkan, kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte är viktiga framgångsfaktorer inom området. Läs mer om IVL:s utbildningar i cirkulärt byggande och återbruk.