Tillverkning i industri, industrial production

En hållbar arbetsmiljö

En hållbar arbetsmiljö omfattar såväl organisatoriska, sociala, och fysiska förhållanden på en arbetsplats och är en viktig pusselbit i verksamheters strävan att nå de globala hållbarhetsmålen. En bra arbete inom arbetsmiljö bidrar dessutom ofta till att öka verksamhetens konkurrenskraft, oavsett bransch.

Inom arbetsmiljö erbjuder IVL olika tjänster och lösningar för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för företag och organisationer. Våra erbjudanden inkluderar bland annat riskbedömningar, arbetsmiljöutbildningar, ergonomiska analyser och rådgivning kring förebyggande åtgärder för att minska skador och främja välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att samarbeta med IVL kan företag arbeta proaktivt för att uppfylla lagkrav och skapa en trivsam och produktiv arbetsmiljö för sina anställda.

Organisatoriska arbetsmiljöfrågor

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör vara en naturlig del av den dagliga verksamheten i en organisation. Vi hjälper till att utforma en god säkerhetskultur så att fler arbetar säkert så att arbetsskador kan undvikas. Vi utför enkät- och intervjustudier, utvärderingar och utredningar. Utifrån resultaten tar vi fram verktyg, rutiner och processer så att de underlättar för de anställda att arbeta på ett effektivt och säkert sätt.

Fysiska arbetsmiljöfrågor

Vi har lång erfarenhet av frågor kring kemiska arbetsmiljörisker, samt luft- och hudexponering av olika ämnen. Vi utför mätningar och genomför riskbedömningar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för att utreda arbetsplatsers arbetsmiljö och föreslår åtgärder för att minska exponering av farliga ämnen.

Senaste nyheterna inom arbetsmiljöfrågor

Vi arbetar brett med målet att minska arbetsskadorna och förbättra arbetsmiljön.

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om IVL:s tjänster och erbjudanden? Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så hör vi av oss.

Kontakta mig

Du kan fylla i upp till 255 tecken.
0/255 tecken