Field of grass and flowers in sunset.

Biologisk mångfald i balans med samhället

IVL:s arbete med biologisk mångfald präglas av ett helhetsperspektiv. Vi studerar både det samspel och de målkonflikter och synergier som biologisk mångfald och robusta ekosystem skapar med andra miljöfrågor.

Hur ska skogen brukas med hänsyn till både biologisk mångfald, koldioxidupptag och bioenergi? Hur kan vi hantera invasiva arter som utgör både ett hot och en möjlighet? Vilken roll spelar jordbruket för artrikedomen?

Våra forskare och experter arbetar med biologisk mångfald i såväl stadsmiljön och jordbruket som i skog och vatten. Vi gör naturvärdesinventeringar och biotopkartering och vi analyserar hur olika verksamheter riskerar att påverka den biologiska mångfalden ur ett livscykelperspektiv. Många av våra forskningsprojekt handlar om möjligheten att mäta biologisk mångfald genom bland annat miljö-DNA, drönare och maskininlärning. Vi arbetar med restaurering av habitat, gröna korridorer och i hög grad med modellering. Kontakta oss så berättar vi mer.

Senaste nyheterna inom biologisk mångfald

Forskning om biologisk mångfald, både på land och under ytan.

Våra experter om tillståndet i miljön och vad vi kan göra för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Illustration som visar processen vid Analys av miljö DNA.

Miljö-DNA – vad är det?

Analys av miljö-DNA, eller så kallad eDNA, är ett kraftfullt verktyg för att bedöma biologisk mångfald och identifiera vilka arter som förekommer på en viss plats. Att kunna mäta den biologiska mångfalden är avgörande för att till exempel kunna skydda hotade arter eller förhindra spridningen av invasiva arter.

En person vi tar  vattenprov vid en damm

På spaning efter salamandrar som flytt

Den biologiska mångfalden i världen minskar och åtgärder för att bevara och återskapa ekosystem är avgörande.
Men hur vet vi vad som funkar? Går det att mäta biologisk mångfald?

Kontakta oss!

Bild på Eskil Mattsson

Eskil Mattson

Ekosystemtjänster

Porträtt av Tagge Vowles, medarbetare på IVL

Tage Vowles

Ekologi

The image shows a man.

Mats Töpel

Miljö-DNA

Porträtt av Emke Vrasdonk

Emke Vrasdonk

Livscykelanalys