Pile of publication books or documents report papers.
 1. Startsida
 2. Publikationer

Publikationer

Ta del av vår forskning genom att söka bland IVL:s publicerade rapporter och artiklar. För att få tillgång till alla IVL:s publicerade publikationer, besök IVL:s portal på Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Nedan kan du hitta våra senaste publikationer

 • Nedfall och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet, 2000/01 - 2022/23  Årsrapport 2024 åt Rönnskärsverken


  Sedan mitten av 1980-talet har IVL Svenska Miljöinstitutet AB, på uppdrag av Boliden Mineral AB, genomfört undersökningar av deposition och avrinning av bland annat svavel, kväve och metaller i ett granskogsområde vid Holmsvattnet, cirka 15 km sydsydväst om Rönnskärsverken. Denna rapport jämför resultaten från mätningarna 2022/23 vid Holmsvattnet...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Skåne län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Skåne län inom Krondroppsnätet. Sedan 2022 redovisas även mätningar av lufthalter vid två ytterligare mätplatser finansierade av Länsstyrelsen i Skåne. Skånes...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Hallands län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Hallands län. Mätningarna sker inom ramen för Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/).Hallands län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1987. I denna...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i norra Sverige  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län samt Boliden Mineral AB genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i bakgrundsmiljön i norra Sverige inom Krondroppsnätet. Resultaten från mätningarna,...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Stockholms län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar i Stockholms län inom Krondroppsnätet. Stockholms län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1992. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2022/23 vid tre platser i Stockholms län,...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Värmlands län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  Mätningar av atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Värmlands län genomförs på uppdrag av Värmlands läns luftvårdsförbund av IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet. Mätningarna sker inom ramen för Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/ ). Värmlands län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1990, och den...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Kronobergs län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Kronobergs luftvårdsförbund genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, inom Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/) mätningar av atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Kronobergs län. Resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2022/23 redovisas och analyseras, tillsammans med...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Södermanlands län : Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar och nu under kritisk belastningUnder det hydrologiska året 2022/23 var kvävenedfallet över öppet fält vid länets mätplats i norra delen av länet strax över 3 kg oorganiskt kväve per hektar. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog i Södermanlands län har för det hydrologiska året 2022/23 beräknats till 4,2 kg...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Jönköpings län  Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastningLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet var 1,2 µg/m3 under vinterhalvåret 2022/23, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 var 0,56 µg/m3. Lufthalterna av ammoniak (NH3) var cirka 0,50 µg/m3 under både sommar- och vinterhalvåret 2022/23. Under det hydrologiska året 2022/23 varierade...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Försurning och övergödning i Kalmar län : Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastning i länets mellersta och södra delarLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet varierade under vinterhalvåret 2022/23 mellan 1,1–2,7 µg/m3, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 varierade mellan 0,6–3,6 µg/m3. Halterna av NO2 var högst vid Ottenby, troligen beroende på en påverkan från...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.