1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Analysera biologisk mångfald med miljö-DNA
Colorful field margin on the edge of a newly harvested wheat field. In the Netherlands, field margins are subsidized by the government to promote biodiversity. The photo was taken in North Brabant.

Analysera biologisk mångfald med miljö-DNA (e-DNA)

Ny teknik som miljö-DNA ger effektiv analys av både synlig och osynlig biologisk mångfald i olika typer av ekosystem. IVL hjälper er med att göra dessa analyser.

Alla organismer bär sin genetiska kod i DNA molekyler, och dessa molekyler sprids naturligt i miljön, t.ex. från döda hudceller eller svett. Eftersom dessa genetiska spår är artspecifika kan de ge en bild av hur den biologiska mångfalden ser ut i en specifik miljö. Dessa miljöer kan både vara naturliga ekosystem som skogar och vattendrag men även konstgjorda system som fabriks- eller processanläggningar.

Analys av biodiversitet med miljö-DNA är ofta mer effektivt och ger högre upplösning än traditionella metoder samt påverkar inte heller den undersökta arten och dess ekosystem. Även osynlig biodiversitet, som mikroorganismer, okända arter eller genetisk variation inom en art kan identifieras med dessa metoder. Genom att analysera det DNA som finns i ett prov kan man därför få en bättre uppskattning av mångfalden i miljön än vid en traditionell fältinventering då många arter kan vara svåra att hitta eller artbestämma.

Vi hjälper dig med:

  • Rådgivning kring hur e-DNA kan användas i er verksamhet
  • Metabarcoding och DNA-sekvensering
  • Analys av enskilda arter med qPCR
  • Metagenom-sekvensering av t.ex. bakterier
  • Bioinformatisk analys av DNA-data