Vatten vid en klippa

Cirkulär vattenhantering i Simrishamn

Klimatförändringar och utsläpp av förorenande ämnen till vattenmiljön ökar trycket på de naturliga vattenresurserna och leder till ökad brist på rent vatten i många regioner i världen. I Österlen i Simrishamn kommun är detta redan en stor utmaning. I ett stort samverkansprojekt, där IVL Svenska Miljöinstitutet är projektledare, har Stengårdens reningsverk i Simrishamn omvandlats till en vattenåteranvändningsanläggning.

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet beslutade Simrishamn 2014 att starta ett projekt för att designa, implementera och utvärdera en fullskalig anläggning för avlägsnande av mikroföroreningar som läkemedelsrester och hormonstörande ämnen ur det kommunala avloppsvattnet. Eftersom regionen, inklusive Simrishamn kommun, har upplevt vattenbrist de senaste åren beslutades det att utvärdera möjligheten att återanvända det behandlade vattnet genom infiltration till grundvattnet.

Fullskaleanläggning som uppfördes under 2018 och stod färdig januari 2019 består av tre parallella avancerade behandlingsystem; ett som endast består av aktivt kol (GAC), ett med ozonering i kombination med sandfilter (O3SF) och ett bestående av ozonering i kombination med aktivt kol (O3GAC). De tre systemen visar en tydlig avskiljning av läkemedel men även av andra föroreningar. Särskilt att kombinationen av ozonering med aktivt kol (O3GAC) framstår som det mest effektiva behandlingsystemet. Detta överensstämmer med tidigare studier av dessa system som genomfördes vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. redan 2011 som en av de första tester för återanvändning av avloppsvatten i Sverige.

Den utökade utvärderingen av det behandlade vattnet för återanvändning visade också goda resultat. Avlägsnandet av läkemedel, hormonstörande ämnen och antibiotika var nästan hundraprocentig och indikerar att vattnet bör kunna återanvändas, exempelvis genom infiltration till grundvattnet.

Rapport från Stengårdens reningsverk

Klimatförändringarna sätter press på våra vettnresurser. I detta samverkansprojekt har Stengårdens reningsverk i Simrishamn omvandlats till en vattenåteranvändningsanläggning.

Läs mer om projektet

Läs rapporten Pdf, 4.2 MB.

Projektfakta

  • Cirkulär vattenhantering i Simrishamn
  • Budget: >20 Mkr
  • Samarbetspartners: Simrishamn kommun, Xylem Water Solutions, Nordic Water, SLU
  • Period: 2014 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev