Örter som växer

Gröna Solberga – en testbädd mitt bland boende

Gröna Solberga är en forsknings- och demonstrationsanläggning där företag, akademi och olika organisationer tillsammans med de boende kan hitta lösningar på bostadssektorns hållbarhetsutmaningar.

I dag står boendet för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige och ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att etablera sig på marknaden. Här kommer bostadsområdet Solberga in i bilden.

Som testbädd ska Gröna Solberga visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på innovation, främst för dagvatten- och avfallshantering. Flera olika projekt genomförs där prototyper och småskaliga lösningar testas. Projekten visas i en utställningslokal som finns i området.

Vill du testa nya innovationer och idéer i boendemiljö? Kontakta Johan Strandberg.

Kretsloppsbolaget odlar både fisk och grönt i staden

Grönsaker och fisk kan odlas tillsammans mitt i ett bostadsområde. Det menar Torbjörn Frisö som är ägare och chef för Kretsloppsbolaget. I Solberga visar Kretsloppsbolaget hur gröna växter och fisk kan samsas i vattentankar. Projektet följer trenden med urban odling.

Bioteria använder bioteknik för avfallshantering

Bioteria har uppfört ett miljöhus i Gröna Solberga, där man ska slänga sitt avfall. Miljöhuset är självförsörjande på el och utrustat med biologisk luktkontroll. Avfallet kommer behandlas med gynnsamma bakterier vilket medför att resultatet blir ett luktfritt och hygieniskt avfallsutrymme utan behov av kyla, ozon eller kemikalier.

Växtdamm blir buffert vid skyfall och ger vatten för odling

Virbela Ateljé har en växtdamm dit vatten från hustaken i Gröna Solberga leds. Växtdammen tillsammans med en regnvattentank blir en buffert vid kraftiga regn. Vattnet stannar i bädden och tanken istället för att överlasta dagvattensystemet.

Refo involverar boende i designat återbruk

Refo kombinerar samhällsnytta med entreprenörskap genom designat återbruk och utbildning. De arbetar i ett kretslopp som resulterar i jobb lokalt, integration och minskat svinn. Refo har bland annat ordnat workshops för de boende i Solberga på temat återbruk.

Projektet "Gröna Solberga delar"

Projektet undersöker förutsättningarna för delning i befintliga sammanhang och utvecklar en process för hur Stockholmshem kan underlätta för boende att dela saker man har hemma eller gemensamma resurser som verkstad, odlingsyta eller transportmedel. Projektet tittar också på om delning mellan befintliga och nya områden kan stärka en stadsdel. Och om delning av yta mellan verksamheter i området kan stimulera en ökad delning. Resultatet kan sedan användas av andra bostadsbolag, förvaltare, hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar. Under två år samarbetar IVL, Stockholmshem, ÅWL arkitekter och Lunds Universitet.

App för att dela prylar

Nu är appen Swinga igång i Solberga! Den gör det lätt att dela prylar man har hemma med sina grannar. I Sverige lever många av oss som om vi hade fyra planeter. Det finns smartare sätt att konsumera. Att dela, låna, och hyra av varandra kallas för "delningsekonomi" och är en nygammal grej som många börjat återupptäcka. Swingas är ett av Sveriges första plattformskooperativ och en del av projektet "Gröna Solberga delar".

Fler företag testar idéer

Spades Trädgårdsanläggningar, Bioteria och Boodla AB är några fler företag som testar olika idéer och lösningar i Gröna Solberga.

Projektfakta

  • Gröna Solberga
  • Finansiering: Gröna Solberga drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
  • Period: 2018 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev