1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Oberoende rådgivning för verkningsfull klimatkompensation
windmills and solarpanels in sunset.

Oberoende rådgivning för verkningsfull klimatkompensation

Möjligheten att kompensera för klimatutsläpp har funnits i flera decennier, och debatten om hur klimatkompensation ska användas och vad som ger långsiktiga effekter på klimatet har pågått lika länge. Parisavtalet och det allt mer intensifierade klimatarbetet världen över har lett till en diversifiering av erbjudanden och produkter på marknaden för klimatkompensation.

Klimatkompensationen kan baseras på trädplantering, solenergiprojekt, carbon capture and storage (CCS) och mycket annat. Bland dessa finns flera bra initiativ men det går ofta också att problematisera dem på olika sätt.

För att säkerställa att kompensationsåtgärderna har en verklig och positiv effekt på klimatet, finns olika certifieringar som till exempel CDM, GOLD STANDARD och flera andra. Mångfalden av märkningar gör det svårt att identifiera de bästa åtgärderna och säkerställa att valet av kompensation följer de principer som finns inom Parisavtalet. Det är även viktigt att förstå hur kompensation kompletterar men aldrig ersätter egna utsläppsminskningar, samt hur olika klimatrapporteringssystem som Greenhouse Gas Protocol och Science Based Target hanterar denna typ av åtgärder.

Genom vår expertis inom Parisavtalet, certifieringssystem, klimatberäkningar och klimatrapportering kan vi erbjuda en oberoende rådgivning i dessa komplexa frågor. Vi har både pågående forskning inom området och lång erfarenhet från konsultuppdrag i många olika branscher att omsätta till skräddarsydda stöd där ni behöver det.

Vi hjälper dig med att:

  • Tydliggöra kompensationsåtgärdernas roll i ert klimatarbete och er redovisning.
  • Förstå skillnaden mellan olika sätt att kompensera era utsläpp, vilka är för- och nackdelarna?
  • Skapa hög trovärdighet i ert klimatarbete genom kompensationsåtgärder med hög integritet som ligger i linje med Parisavtalets principer.
  • Identifiera vilka kompensationsåtgärder som passar er verksamhet och som ger faktiska utsläppsminskningar.