Ett finger som trycker på ett tangent på ett tangentbord

Hållbar upphandling

Minska er miljöpåverkan genom hållbar upphandling, som genomsyrar ditt företag och styr kraven mot dina leverantörer. IVL hjälper dig med frågor kring hållbar offentlig upphandling och upphandling inom olika branscher.

Hållbar upphandling ska minska miljö- och sociala problem och samtidigt vara en drivkraft för att utveckla ny och innovativ miljöteknik.

Upphandlingslagstiftningen gör det möjligt att ställa mer effektiva miljökrav baserat på ett livscykelperspektiv. Genom att införa ett livscykeltänkande vid inköp och upphandling blir det naturligt att arbeta närmare leverantörer, sätta specifika leverantörskrav samt följa upp deras förbättringsarbete.

Vi har lång erfarenhet av både hållbar offentlig upphandling och upphandling inom branscher som fastigheter, bygg, livsmedel och fordon.

Vi hjälper dig med:

  • Praktisk vägledning kopplat till inköpsprocesser, upphandlingslagstiftning, utvärderingskriterier samt uppföljningsrutiner
  • Leverantörskrav vid inköp och upphandling och uppföljning av leverantörers miljöarbete
  • Utbildningar i hur en leverantör kan bli mer konkurrenskraftig när miljökrav i ett livscykelperspektiv blir allt viktiga att tillmötesgå