Textilindustri med stickmaskiner i fabrik

Textil- och modeindustrin

Textil- och modeindustrin är en förorenande och klimatbelastande bransch där betydande miljö- och hälsorisker är påtagliga genom hela den textila värdekedjan. Vi behöver ställa om såväl råvaruframställning och produktion, som konsumtion och avfallshantering kopplat till textil.

IVL:s experter jobbar bland annat med miljöbedömning av dagens och framtidens textilindustri, etablering av cirkulära lösningar och mer resurseffektiv konsumtion. Alla delar av den textila värdekedjan måste bli mindre miljöbelastande och mer resurseffektiva. Cirkulära affärsmodeller, automatiserad textilavfallssortering eller nya återvinningstekniker? Ta hjälp av IVL:s experter för att identifiera var din verksamhet kan göra störst skillnad.

Senaste nyheterna inom textilområdet

Ett axplock av vårt arbete på textilområdet

Våra tjänster inom textilområdet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Forskning inom textil

Vi arbetar i flera tvärvetenskapliga textilprojekt.

Kontakta våra textilexperter

The image shows a woman.

Matilda Lidfeldt

Livscykelanalys

The image shows a woman.

Maja Dahlbom

Konsumtion & återbruk

Porträtt av IVL medarbetaren Maja Nellström

Maja Nellström

Sortering och återvinning

Portrait of a woman.

Amanda Martvall

Textila värdekedjor