En hand med ett förstorningsglas som tittar på en rapsplanta

Livscykelanalyser

Livscykelanalys ger en helhetsbild av hur stor miljöpåverkan en produkt har i hela sin värdekedja. IVL gör livscykelanalyser på olika produkter och tjänster.

Hur stor miljöpåverkan har ditt företags produkter och tjänster? Genom att ta reda på var i värdekedjan miljöpåverkan är som störst kan du identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att minska den.

Det går att göra livscykelanalyser på alla typer av produkter. Till exempel på förpackningar, livsmedel, elektronik, fordon, bränslen, byggnadsmaterial och byggnadsverk – men även på tjänster. I en livscykelanalys beräknar man miljöpåverkan för alla utsläpp och all resursanvändning i kärnprocessen, men även för råvaruutvinning, transporter, användningsfas och avfallshantering.

Vi är experter sedan tidigt 1990-tal på livscykelanalyser. Vi utför dem dagligen i olika forsknings-, och konsultuppdrag, inom alla branscher, till exempel skogs- och processindustrin, fordonsindustrin, material- och byggsektorn och tillverkningsindustrin.

Vi hjälper dig med att:

  • Beräkna miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv (som LCA, EPD)
  • Göra hållbarhets- eller kostnadsberäkningar (LCC) i ett livscykelperspektiv
  • Granska LCA-beräkningar och EPD (Environmental Product Declaration)
  • Implementera livscykelperspektiv i er organisation (Life Cycle Management, LCM)
  • Kartlägga klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)
  • Beräkna effekter av återbruk, återvinning, cirkulär ekonomi eller industriell symbios
  • Kravställa med ett livscykelperspektiv i upphandling