Inspirationsföreläsning – Cirkulärt byggande och återbruk

Denna föreläsning passar dig som vill ge din organisation övergripande kunskap om cirkulärt byggande och återbruk. Fokus ligger på vad och varför cirkulärt byggande och återbruk är en lösning på många av branschens utmaningar, samt på att ge inblick i hur återbruk fungerar i praktiken. Genom inspirerande exempel vill vi få er att se möjligheterna med cirkulärt byggande och återbruk.

Övergripande föreläsning som omfattar drivkrafter, utmaningar och lösningar för cirkulärt byggande och återbruk i bygg- och fastighetssektorn i Sverige idag. Inspirerande exempel presenteras tillsammans med övergripande orientering i stöd och guider som kan stötta arbetet med återbruk.

Målgruppen för föreläsningen är bred, den passar alla aktörer i branschen, så som till exempel arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, entreprenörer, offentliga aktörer och materialleverantörer. Medarbetare på olika nivåer kommer kunna tillgodogöra sig föreläsningen, som en första introduktion till området.

Föreläsningen inklusive en kortare frågestund är en timme (1 timme) och hålls digitalt. Ingen begräsning på antalet deltagare.

Kostnad

Föreläsningen debiteras med 10 000 kr exkl. moms.

Fler utbildningar i cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. Samverkan, kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte är viktiga framgångsfaktorer inom området. Läs mer om IVL:s utbildningar i cirkulärt byggande och återbruk.