People walk on escalators at dusk

Vad kostar luftföroreningarna samhället?

Luftföroreningar kostar samhället miljarder. Även utsläpp av kemikalier som påverkar vår hälsa negativt belastar samhället och sjukvården. EU-projektet Valesor - Valuation of Environmental Stressors, ska utveckla ett verktyg för värdering av dessa föroreningar.

VALESOR fokuserar på det ekonomiska värdet av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar och kemikalier, så kallade miljöstressorer. Med ökad kunskap om kostnaden kan politiska beslut om åtgärder fattas på solid grund.

De stressorer som VALESOR fokuserar på är kemikalier och luftföroreningar som överförs via luft, vatten och jord, bland annat partiklar, kväveoxider, tungmetaller och PFAS. Projektet ska utveckla ett webbplatsverktyg för värdering av de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna av olika politiska åtgärder för förbättrad luftmiljö.

Konsortiet består av forskare och experter från fyra EU-länder (Frankrike, Sverige, Spanien och Italien), samt Norge, Serbien och Storbritannien. Projektet leds av Université d'Angers i Frankrike. IVL deltar med sju forskare och experter.

EU flagga med texten Funded by the EU

Funded by the European Union This project has received funding from the European health and digital executive agency (HADEA) under grant agreement No. 101095611

 

Projektfakta

  • VALESOR Valuation of Environmental Stressors, projekt-ID: 101095611
  • Budget: 2 913 886,26€.
  • Partners: Université d'Angers, Nantes University, INERIS, Université Paris Dauphine, Menon Economics, Umeå Universitet, Anthesis, IVL Svenska Miljöinstitutet, Joseph Spadaro, SERC Forastiere Francesco, University of Novi Sad, Michael Holland EMRC
  • Finansiär: EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY
  • Period: 2023 - 2026