Bild på olika ostron

DynamO – Dynamisk förvaltning av stillahavsostron

I DynamO projektet arbetar vi med att ta fram underlag för en dynamisk förvaltningsmodell som kan användas av myndigheterna för att hantera det invasiva men också kommersiellt intressanta stillahavsostronet (Magallana gigas) i Sverige.

Dynamisk förvaltning av det invasiva stillahavsostronet i Sverige

Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald. Det invasiva stillahavsostronet (Magallana gigas) etablerade sig i svenska vatten för femton år sedan och har fortsatt att sprida sig längs västkusten. Det finns en oro för att arten kan konkurrera med andra inhemska arter, men ostron är också en av världens mest konsumerade ostron.

I ett nytt projekt som finansieras av Naturvårdsverket och FORMAS kommer en modell för hållbar hantering av invasiva stillahavsostron att utvecklas i syfte att minimera artens negativa effekter samtidigt som fördelarna med arten nyttjas på ett hållbart sätt.

ostron

Fakta om DynamO

Period: 2021-2024
Budget: 4 MSEK
Samarbetspartner: Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs Universitet, Universitetet i Agder
Finansiär: Naturvårdverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. / FORMAS

Porträtt av en kvinna

Kontakta oss

Vill du veta mer om DynamO? Kontakta gärna oss.

Åsa Strand
Projektkoordinator
+46-10 788 66 05
asa.strand@ivl.se

Samarbetspartners:

IVL logo
logo universtitetet i agder
Logotyp. Symbol i blå färg med svart text under för organisationens namn.
logotyp kth